deel 2: blad verder

Leiden in de filatelie

In een aantal delen wordt hier een beeld gegeven van wat
er over onze stad Leiden te vertellen is aan de hand van
postzegels, poststempels en postwaardestukken.

                                                door erelid W.F. Briel

deel 1

Leiden's ontstaan

Omstreeks 800 ontstond een ge-
hucht van drie groepen boerde-
rijen, gelegen langs de iets hoger
liggende linker Rijnoever tegen-
over de plaats waar de Mare in
de Rijn uitmondt.
Dit gehucht werd "Leithen" of
"Liden" genoemd.
Hoewel men niet precies weet
hoe Leiden aan zijn naam komt,
neemt men aan dat "Leithen" of
"Liden" zoveel wil zeggen als
"gelegen aan de weteringen"
(Rijn en Mare).

van Hollant, is gheleghen in het
beste deel van Suyt-Hollandt, in
Rijnlandt, waer van sy de Hooft-
Stadt is, aan den Rhijn, omtrent
Lisse recht gemeten 2.260 Rijn-
lantse Roeden van de Noort-Zee,
drie ghemeyne Mijlen van Delff,
vijf van Haerlem, van des Gouda
ende Rotterdam, seven van Am-
sterdam, Dordrecht ende Utrecht
int Sticht, also dat de selvige in
het midden van alle de grootste
hier-lantsche Steden haere
plaetse heeft".

Deze zeer gunstige ligging van
Leiden in een streek die thans
wordt aangeduid als de Randstad
Holland, zien we duidelijk afge-
beeld in de reclamevlag van de
frankeermachine, die door de gemeente Leiden werd gebruikt.

In 1614 publiceerde
Jan Orlers, oud bur-
gemeester van de
Sleutelstad, een
boek over Leiden.

Hij begint met de volgende
topografische aanduiding:
"De Stadt Leyden, een vande
alderoutste ende treffelichste
Hooft-Steden des Graefschaps

deel 2: blad verder

begin pagina

Introductiepagina  |  Agenda  |  Informatie  |  Meer locaties

Wilt u meer informatie?  frans@hemelop.nl